oferteo najelpsi

Produkt posiada dodatkowe parametry do wyboru.

Cena od: 

Kontynuuj zakupy
Przejdź do produktu
Wirtualny spacer - wpadnij do nas
Darmowy transport - sprawdź, kiedy jeździmy w Twoje okolice!

Współczynnik przenikania U - co warto wiedzieć?

Współczynnik przenikania U - co warto wiedzieć?

Jednym z ważniejszych parametrów w budownictwie jest współczynnik przenikania ciepła U. Często mylony jest on z wartością lambda, określającą jedną z cech materiałów izolacyjnych – tymczasem współczynnik U określa przepływ ciepła przez całą przegrodę budowlaną. Współczynnik ten podlega odpowiednim przepisom prawa budowlanego oraz określa między innymi późniejszą charakterystykę budynku – czy jest on energooszczędny, czy nie.


Czym dokładnie jest współczynnik U?

Współczynnik przepływu ciepła U jest to iloraz strumienia ciepła przepływającego przez określoną jednostkę powierzchni oraz różnicy temperatur po obu stronach przegrody mierzonej w stopniach Kelwina (W/m²K). Jest ona określana dla całej przegrody, a nie dla poszczególnych materiałów, dla których stosuje się parametr lambda, czyli współczynnik przewodzenia ciepła. Współczynnik U służy do przedstawienia strat ciepła, jakie powstają w przypadku ścian, stropów, dachów, okien i drzwi. Dla powierzchni jednorodnych oblicza się go stosunkowo prosto, natomiast dla wielowarstwowych stanowi on sumę oporu wszystkich jego poszczególnych składowych. Dla okien i drzwi osobnym obliczeniom najpierw poddaje się ramy i powierzchnie przeszklone, a dopiero później wylicza się średnią i przedstawia jako współczynnik przenikania ciepła całego okna Uw.


Od czego zależy?

Współczynnik przenikania ciepła zależny jest od materiałów budowlanych, izolacyjnych, składających się np. na ścianę zewnętrzną, czy ocieplenie pokrycia dachowego. Im niższa jest wartość uzyskanego współczynnika, tym lepiej, dlatego zaleca się wykorzystanie dobrych jakościowo materiałów, służących zarówno do wznoszenia konstrukcji, jak i wykonania termoizolacji. Nowoczesne materiały izolacyjne odznaczają się doskonałymi parametrami przewodzenia ciepła, przy jednoczesnym zachowaniu mniejszej grubości. Oczywiście istnieje możliwość użycia materiałów o gorszym współczynniku lambda, jednak powoduje to konieczność zwiększenia grubości ścian, pokryć dachowych oraz stropów, co jest czasem niemożliwe do zrealizowania ze względu na wymogi użytkowe i projekt budowlany. Warto mieć też na uwadze zmieniające się przepisy, które coraz bardziej restrykcyjnie podchodzą do energooszczędności w budownictwie, szczególnie mieszkalnym, co przekłada się na wyższe wymogi dotyczące współczynnika U.

   

Współczynnik przenikania U

   

Przepisy budowlane, a współczynnik U

Kolejne normy określające wymogi konstrukcji budynków oraz współczynniki przenikania ciepła są coraz bardziej restrykcyjne. Od 2021 roku zapowiadane jest następne zaostrzenie i obniżenie wartości współczynnika przenikania ciepła U. W latach pięćdziesiątych wartość współczynnika dla ściany zewnętrznej wynosiła 1,16-1,42 W/m²K, stropodachu 0,87, a stropu pod poddaszem 1,04-1,16 W/m²K. Obecnie dla ścian zewnętrznych jest to 0,23 W/m²K, dla stropodachów 0,18 W/m²K, a dla podłóg na gruncie: 0,30 W/m²K.


Takie zmiany to ogromny krok naprzód w termoizolacjach konstrukcji, który był możliwy dzięki stale rozwijającej się branży budowlanej, wspieranej odpowiednimi badaniami naukowymi nad materiałami używanymi do izolacji i budowy domów. W stosunku do współczynnika U należy się spodziewać dalszych zaostrzeń w prawie budowlanym. Od 2021 roku zaczną obowiązywać normy jeszcze bardziej zwiększające i tak już mocno wyśrubowane wartości oraz wymagania w stosunku do otrzymania przegród budynków, o jak najniższym współczynniku przenikania ciepła. Ogólnoświatowa tendencja generowania oszczędności w wykorzystywaniu paliw oraz zmniejszaniu zapotrzebowania na energię zaowocowała koniecznością budowania konstrukcji właściwie pasywnych, w których współczynnik U dla ścian wynieść ma 0,20 W/m²K. Już teraz projekty wykonuje się w założonych na 2021 rok przepisach, dostosowując do nich użyte systemy ociepleń i materiały budowlane.


Stare budownictwo

W bardzo złej sytuacji znajdują się budynki wzniesione dziesiątki lat temu. W czasach, kiedy nie przywiązywano uwagi do jakości materiałów, a przepisy nie wytyczały nowych szlaków i trendów w energooszczędności, powstawały inwestycje, w których zupełnie nie liczono się ze stratami ciepła w wyniku powstawania mostków cieplnych, szczególnie w przypadku takich miejsc jak nadproża, ościeża czy połączenia poszczególnych elementów konstrukcji. Ściany tych budynków mają często wartość współczynnika przenikania ciepła w granicach 1 W/m²K. Koszty ogrzewania takich domów są nierzadko kilkukrotnie wyższe, niż ich nowoczesnych odpowiedników, co przekłada się na ich nierentowność oraz dużą emisję zanieczyszczeń powietrza. Jedynym ratunkiem jest termomodernizacja, którą można prowadzić od zewnątrz lub – jak w przypadku budynków objętych nadzorem konserwatorskim – od wewnątrz. Dzisiejsze materiały termoizolacyjne pozwalają na osiągniecie bardzo dobrych parametrów przenikania ciepła bez konieczności zastosowania dużych ograniczeń w przestrzeni użytkowej budynku.

   

   

Najważniejsze punkty dobrej termoizolacji

Aby osiągnąć jak najniższy współczynnik przenikania ciepła dla całego budynku, należy rozważyć, jakie podstawowe punkty i płaszczyzny będą odpowiedzialne za największe straty ciepła oraz jak temu zapobiec. Już teraz, projektując budynek, należy pamiętać o zmianie przepisów, która nastąpi w 2021 roku i uwzględnić te wymagania. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by dla domu budowanego w 2019 roku zastosować współczynniki przenikania ciepła przewidziane w normie PN-EN ISO 6946: 2008. Natomiast wiedząc, że użytkowanie domu przewidziane jest na wiele dziesięcioleci, lepiej jest zastosować lepsze materiały, o niższym współczynniku lambda i mieć świadomość dodatkowych oszczędności w wydatkach na energię, zachowując przy tym dbałość o środowisko naturalne.


Najważniejszymi płaszczyznami, które poprzez kontakt ze środowiskiem zewnętrznym są najbardziej narażone na ucieczkę ciepła z wnętrza domu, są dachy i stropodachy, ściany zewnętrzne oraz podłogi posadzone bezpośrednio na gruncie. Te powierzokna i drzwi oraz wrażliwe miejsca, w których mogą tworzyć się tzw. mostki cieplne. Każda zchnie muszą być dobrze zaizolowane. Bardzo duży wpływ na termikę budynku mają również  tych lokalizacji z błędnie wykonaną, niedbałą termoizolacją, może spowodować utraty ciepła rzędu 15, a nawet 30%. Mimo że koszt dobrego ocieplenia to około 2% całej inwestycji, wielu inwestorów oszczędza i decyduje się na tańsze i gorsze rozwiązania, płacąc za to każdego roku wyższymi rachunkami za energię i ogrzewanie.

   

Plyty KINGSPAN to termoizolacja o najlepszym współczynniku przenikania ciepła.

   

Energooszczędność zaczyna się już w trakcie wyboru materiałów, które posłużą do wznieienia budynku. Aby cieszyć się niskimi wydatkami na energię i ogrzewanie przez wiele następnych lat, należy dążyć do osiągnięcia jak najniższego współczynnika przenikania ciepła dla całego budynku. Mimo że koszt dobrej termoizolacji wydaje się na początku wysoki, stanowi on niewielki procent wartości całej inwestycji. W czasach stale rosnących cen za energię warto ograniczać zapotrzebowanie na prąd i ogrzewanie, a dobrze zaizolowany i energooszczędny dom będzie najlepszym, długoterminowym rozwiązaniem.

Produkty powiązane

Twój komentarz został dodany. Dziękujemy!
Wpisz swój komentarz
Wprowadź tekst