Produkten har attribut att välja

Pris från: 

Tillbaka till produktlistor
Gå till produktsidan
Gå runt i vår butik virtuellt

Finnfoam - kvalitet isolering!

Finnfoam - kvalitet isolering!

Isolering du kan lita på!

Finnfoam är en extruderad polystyren, en XPS-värmeisolering, som behåller sin isolerande förmåga också under krävande omständigheter. Dess utmärkande drag är den helt enhetliga och homogena celluppbyggnaden, som garanterar enastående isolering och täthet. Förutom värmeisolering underlättar Finnfoam också många andra steg i byggarbetet, vilket garanterar ett slutresultat med hög kvalitet och energieffektivitet. I konstruktioner med Finnfoam behövs ingen separat fuktspärr eller vindskyddsskiva och därför kan flera arbetsskeden genomföras med en enda installation. Dessutom är Finnfoam ett mögelfritt material, vilket påvisats i VTT:s mest krävande mögeltest.

Mångsidig isolering - från rörgravar till vindsbjälklag

Hela produktsortimentet passar för tjälisolering, isolering av golv, tak och väggar, samt många slags tilläggsisolering. Som tjäl- och golvisolering står Finnfoam emot fukt, isbildning och belastning. Tjälisoleringen måste vara absolut pålitlig, och därför får dess isoleringsegenskaper inte försvagas med tiden. Uppgifter om frys-/upptiningsbeständigheten hos tjälisolering måste alltid anges. Ett gott exempel på Finnfoams pålitlighet är förstaplaceringen i TM Rakennusmaailmas tjälisoleringsjämförelse hösten 2011.

Man har i över 30 år litat på Finnfoam inom många krävande tillämpningar – från järnvägar till offentliga byggnader, shoppingcenter och fabriksanläggningar. Högklassiga lösningar erbjuds också för byggnad av affärslokaler, bostäder, småhus och infrastruktur samt vid renovering.

I den här sektionen beskrivs olika typer av Finnfoam-värmeisolering och deras egenskaper. I avsnittet Användningsområden beskrivs isoleringens olika användningsområden.

Finnfoams värmekonduktivitet:

Nominell tjocklek 20...30 mm 40...60 mm 70...120 mm Finnfoam F-29, 160-400mm
Lambda10 0,029...0,031 0,030...0,034 0,032...0,035 0,028...0,030
Lambda declared 0,033 0,035 0,037 0,031

 

U-värdet, som kan beräknas utifrån materialens värmekonduktivitet, säger inte hela sanningen om strukturens isoleringsförmåga. Också strukturens lufttäthetstal n50 påverkar dess isoleringsförmåga kraftigt. Ju tätare struktur, desto bättre värmeisolering! Finnfoams fullständigt homogena och slutna cellstruktur är tät. I U-värdet har man inte tagit hänsyn till strukturens inre konvektion. Den ökar när temperaturdifferensen ökar. I Finnfoam-strukturen förekommer ingen inre konvektion.

 

Finnfoams värmeisoleringsförmåga är nästan oberoende av användningsförhållandena. Den stängda och fullständigt homogena cellstrukturen håller den som cellgas fungerande rena luften på plats, vars värmekonduktivitet (λ10) är 0,026 W/(m K).

 

Luftströmmar kan inte försvaga isolermaterialets isoleringsförmåga och därför fungerar det vid behov också som vindskydd. Finnfoams värmekonduktivitet (λ10) är 0,029–0,034 W/(m K) beroende på skivtyp. Eftersom Finnfoam är vattenavvisande bevarar den sin isoleringsförmåga också under fuktiga förhållanden, vilket är ytterst viktigt för tjälisolering.

 

I en struktur med enbart Finnfoam som värmeisolering behövs inget separat vindskydd. Fukttekniskt kan Finnfoam ändå inte användas som tunn vindskyddsskiva t.ex. i en ullvägg.

 

Finnfoams cellgas är luft, vilket betyder att dess isoleringsförmåga inte minskar med tiden. Eftersom luftens värmekonduktivitet minskar när den kyls ned, förbättras Finnfoams isoleringsförmåga när temperaturen sjunker. Finnfoams isoleringsförmåga är som bäst när det är riktigt kallt. För tjälisoleringen är dimensioneringstemperaturen -5 °C och då har Finnfoams isoleringsförmåga redan förbättrats. Eftersom vatten inte kan tränga in i Finnfoam, har tjälisoleringen enligt den aktuella CE-märkningen och den europeiska standarden till och med bättre dimensioneringsvärmekonduktivitet (0,034 eller 0,036) än i torra utrymmen (0,035 eller 0,037). I torra utrymmen är dimensioneringsvärmekonduktiviteten ofta lika med lambda declared-värdet. Tack vare tätheten uppstår inga negativa luftflöden i Finnfoam-isoleringen och värmekonduktiviteten försämras inte heller med tiden eftersom cellgasen är luft.

Produkter relaterade med artikel

Twój komentarz został dodany. Dziękujemy!
Skriv din kommentar
Captcha