oferteo najelpsi
Gå runt i vår butik virtuellt

Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy reglerar hur känslig information inhämtas, omvandlas och används. Internet affärens portal drivs av Hurtownia Materialow Budowlanych Realbud Sp. Z o.o. med säte: 1 Maja 32, 71-627, Szczecin, (vidare kallat Internet affären). Internet affären gör allt för att säkerställa att Er integritet repekteras och att personuppgifter som överförs när du använder portalen skyddas.

 

Vilka personuppgifter inhämtar då portalen automatiskt?

Internet affären hämtar inte automatiskt in några uppgifter under användadets gång, utöver de som finns i filer beskriva nedan.

Cookies är små textfiler innehållande information om användaren som skickas från internet affärens portal till Er dator. Dessa kan vara tillfälliga dvs tas bort i samma stund som sidan stängs ned, eller permanenta som sparas på Er dator även när sidan är stängd. De sistnämnda används tex. För att spara lösenord mm, vilket förenklar framtida använding av internet affärens portal.

 

På internet affärens portal används följande typer av cookies:

- Cookies som möjliggör användandet av tjänsterna på portalen tex. Verifierande cookies för verifiering

- ”prestanda” cookies, informerar hur användare utnyttjar systemet

- ”Funktionella” cookies, ”kommer ihåg” användares olika val och personaliserings inställningar

 

Internet affären använder ovan nämnda cookies för följande:

Upphållande av användarens session (efter inloggning). Tack vare dessa slipper användaren behöva skriva in lösen varje gång man går in på ny undersida i portalen.

Anpassa sidernas innehåll för användarens olika preferenser samt optimalisering av användningen av portalen;  Tex möjliggör de igenkänning av vilken hård                 och mjukvara som används av användare och anpassa tex. Sidans storlek och upplösning.

I många fall sparar webbläsaren automatiskt Cookies. Detta kan justeras i webbläsarens inställningar. Tex kan man stänga av automatiska sparandet eller låta webbläsaren meddela varje gång en fil sparas. För ytterligare information se inställningarna i Er webbläsare samt dess hjälp meny.

 

Internet affären varnar dock att avstänging av vissa cookies filer kan medförea nedsat funktionalitet på portalen. 

Vissa undersider på portalen kan innehålla  ”web beacons” (sk. Webb signaler). Web beacons hämtar iformation om tex. Användarens IP adress, URL nummret på sidan, nedladdningstiden, typen av webbläsare som används eller innehållet i vissa cookies. De används för att bedömma hur effektiv vår reklamen är. Dessa data arkiveras och används i statistisk analys samt bedömning över den globala webbtrafiken av på portalen. Datan är inte på något sätt kopplad till användarens personuppgifter.

 

Vilka uppgifter samlar internet affären från användaren vid registrering?

Internet affären kommer att samla in följande personuppgifter i samband med registreringen:

- Namn och efernamn

- Korrespondans adress (om annan än den där Ni är skrivna)

- Elektronisk post adress

- Telefonnummer

Ovanämna personuppgifter är frivilliga, men krävs för att kunna registrera sig och lägga order på portalen. Ni har möjlighet att komma åte och även ändra dessa uppgifter. För att möjliggöra detta ber vi Er därför att använda Era alternativ på kontot eller mailadressen nedan.

 

Internet affärens marknadsföring

Om Ni har godkänt att få vår newsletter, kommer Er mail adress att användas av oss för att skicka ut reklam på de egna varorna. Godkännandet kan hävas när som helst. För att avsluta newslettern meddela oss per mail på adressen kontakt@realbud.se

 

Tillhandahållande av information

Internet affären kan komma att tilhandahålla information till våra partners, bla  kurir,  betalservice, eller reklamationshanterings företag. I sådana fall begränsas den tilhandahållna informationen till det krävda minimum.

Utöver detta kan information tillhandahållas behöriga myndigheter om så krävs av lagen.

I de fall då kreditvärdigheten behöver kontrolleras, genomförs denna koll av PayU.

 

Tekniska åtgärder och användarens ansvar

Internet affären gör allt för att skydda Er data mot intrång från obehöriga. Tyvärr kan det hända att det inte är tillräckligt om inte Ni dvs användaren följer allmäna säkerhetsåtgärder.  Var särskilt noga med att hålla login och lösen till internet affärens portal hemligt och inte visa dem för obehöriga. Utöver standard inloggning kommer internet affären aldrig att fråga om lösenordet. Vänligen logga ut när Ni inte längre använder portalen, på så sätt försvåras eventuella möjligheter för obehöriga att komma åt Ert konto.

 

På vilket sätt kan Ni utnyttja Era rättigheter?

Efter inloggning har användaren alltid möjlighet att komma åt och redigera sina personuppgifter. Skulle Ni glömma lösenordet eller av andra anledningar inte kan logga in, vänligen kontakta oss på mail adressen nedan.

Ni har rätt att ta del av alla era personuppgifter på sidan, att kräva ändring, blockering, borttagning, korrigering, uppdatering eller komplettering av dessa uppgifter.         Ni har även rätt att förbjuda vår användning av Era personuppgifter i marknadsföringssyfte. I så fall ber vi Er meddela oss detta på mailen adressen nedan.  

 

Funktionen ”bedöm senare”

Det finns en funktion –”bedöm senare”, som möjliggör bedömning av internet affärens service vid ett senare tillfälle. För att använda denna funktion krävs följande godkännande:  ”Ja, vill använda optionen ”bedöm senare”. Jag ber härmed Trusted Shops att inom ett par dagar skicka en påminnelse via mail” Om vi erhåller Ert godkännande kommer vi att skicka Er mailadress via ”trustedshops” till företaget Trusted shops GmbH med säte vid Subbelrather Str 15c, 50823 Köln, Tyskland (www.trustedshops.pl). Detta för att möjliggöre Trusted shops att i sin tur skicka ett påminnelsebrev till Er beträffande en bedömning av vår service. Ni kan alltid ångra Ert godkännande, vilket innebär att inge påminnelsebrev skickas i framtiden. (uppsägning via mail till serwis@trustedshops.pl).

 

Andra internetsidor

Länkar till andra internetsidor kan periodiskt visas på internet affärens portal.  Internet affären övervarkar inte dessa sidor och kan inte heller påverka dem eller dess innehåll. Sådana sidor kan ha sina egna sekretesspolicys, vilka vi föreslår att Ni bekantar Er med. Internet affären ansvarar inte över datatrafiken på andra sidor.

 

Invändningar och frågor

Om Ni har invändningar eller frågor gällande denna sekretesspolicy, vänligen kontakta vår säkerhets:

- administratör Marcin Jalocha

- kontakt@realbud.se 

  

Cookies Policy

1. Allmän information

1. Service operatören för  http://realbud.se/ är Realbud Sp. Z o.o. med säte i Szczecin, VAT (NIP) PL8510002864, tel. +48 91 442 90 65 eller +48 530 710 580,                     mail adress kontakt@realbud.se

2. Sidan samlar information om sina användare deras val på följande sätt:

- Använder fyller frivilligt i formulär

- Sidan sparar sk Cookies på slutanvändares dator

- Insamling av information från www serverns logg av hosting servicen home.pl S.A., (www.home.pl)

2. Information i formulär

1. Sidan samlar infrmation som angivits frivilligt av användaren

2. Sidan kan även samla information om själva uppkopplingen  (tid, IP nummer)

3. Uppgifter från formulär görs inte tillgängligt till tredje part utan användarens tillstånd.

4. Uppgifter från formulär kan vara samlingar av potentiella kunder, registrerade av Service operatören i register som drivs av GIODO (Generalny Inspektor                   Ochrony Danych Osobowych – Motsv datainspektionen)

5. Uppgifter från formulär kan omvandlas av olika funktioner på sidan för tex. service eller kundkontakt.

6. Uppgifter från formulär kan komma att göras tillgängliga för tekniska enheter för att kunna fullfölja vissa tjänster. Särskilt vid överlämning av uppgifter                        om domänägaren till domän operatörer (framförallt Naukowa i Akademicka Siec Komputerowa –NASK), betal tjänster eller andra enheter som service                          operatören sammarbeter med.

3. Information om cookies

1. Servicen använder cookies filer.

2. Cookies filer består av data, främst text filer som sparas på slutanvändarens dator och är ämnadet till att utnyttjas vid användandet av internet affärens portal.         Cookies filer brukar ofta inehålla data om vilken sida de härstammar ifrån, lagringstiden på slutanvändarens dator samt ett unikt id nummer.

3. Service operatoren är den enhet som lägger cookies filer på slutanvändarens dator.

4. Cookies filer används till följande:

- Statistik ändamål för att bättre kunna förstå hur användarna utnyttjar systemet

- Skapa en profil av användare i syfte att skräddarsy marknadföring tex. I sökmotorer som google.

5. Två typer av Cookies används av servicen: Session cookies och persisitent cookies. Session cookies är tillfälliga och varar i slutanvändarens dator så länge som         denne är inloggad(tills utloggning eller nerstänging av internet sidan sker). Persistent cookies kvarstår i slutanvändarens dator även efter avstängning av sidan,          så länge som deras förinställning eller tills att slutanvändaren själv raderar dem.

6. Webbläsaren brukar vara förinställd på att tillåta sparandet av cookies på datorn. Detta kan ändras in dess inställningar. Webbläsaren kan även möjliggöra               borttagning av cookies eller atomatiskt blockera dem. Se Din webbläsares inställningar eller hjälpmeny.

7. Begränsning av cookies kan innebära nedsatt funktionalitet på portalen.

8. Cookies filer som sparats på slutanvändarens dator kan även komma att användas av enheter som sammarbetar med service operatören tex. Reklambyråer.            Vi föreslår att Ni bekantar Er med deras sekretesspolicys för att veta hur cookies filer är använda för statistik se: Integritetsplicy för Google Analytics

9. Cookies filer kan användas av annonsnätverk, särskilt google, för att visa reklam skräddarsydd för användaren. För att uppnå detta kan de använda Cookies filer     för att bevaka hur användaren navigerat eller hur länge denne stannat på portalen. Användaren kan redigera informationen från cookies filerna genom ett               särskilt verktyg: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Server loggar

1. Viss information loggas på servern. Det används bara i administrativa syften för själva serverns drift.

2. Genomsökta resurser identifieras genom URL adresser. Utöver detta kan följande sparas:

- Tiden för när förfrågan ankommit,

- Tiden för när svaret skickades,

- Namnet på kundens station –identifieringen gjord via HTTP,

- Information om fel som inträffat vid genomförandet av HTTP transatktioner,

- URL adressen för föregående sidan, (referer link) –om man kom in på portalen via en länk.

3. Information om användarens webbläsare

4. Information om IP adressen.

5. Ovannämnda uppgifter är inte kopplade till några personer som surfat på portalen.

6. Ovannämnda uppgifter används bara i syftet att administrera servern.

5. Tillhandahållande av uppgifter

1. Uppgifter lämnas bara ut till externa enheter i enlighet med lagen.

2. Uppgifter som möjliggör identifiering av användaren lämnas bara ut med dennes godkännande.

3. Operatören kan bli tvungen att lämna ut uppgifter till myndigheter när de kräver det.

6. Hantering av Cookies filer –Hur godkänns / spärras de i praktiken?

1. Om användaren inte vill använda Cookies filer, kan denne ändra inställningen i webbläsaren. Vi varnar att blockering av viktiga cookies filer för verifiering,                 säkerhet, preferens upprätthållning av användaren, kan innebära nedsatt funktionalitet och i vissa fall tom. omöjliggöra surfning på internet sidor.

2. Mer information om cookies filer finns att få på följande adress: http://www.minacookies.se eller i sektionen ”hjälp” i webbläsarens meny.