oferteo najelpsi
Gå runt i vår butik virtuellt

REGLEMENTE

All and any information contained in this service is for information purposes only and does not constitute an offer.

I. Defintioner

1. Kund –Fysisk person, eller företag.

2. Civil Kodeks – lag från 23 april 1964 (Dz. U. Nr 16, pos 93 med ändringar).

3. Reglemente – Detta reglemente gäller utförande av elektorniska tjänster inom ramarna för internet affären Realbud.

4. Internet affär (affär) – Internet service tillgängligt på www.realbud.se, genom vilken kunden i detalj kan lägga order.

5. Gods – presenterade produkter i internetaffären.

6. Säljavtal – försäljningsavtal reglerat av civil kodeks, mellan Realbud och kunden skapat genom internet affären.

7. Konsumenträtts lagen – (Dz. U. Från 2014 pos. 827).

8. Lagen om elektronisk handel – (Dz. U. Nr 144, pos 1204 med ändringar).

9. Order – kundens uttalade val att genomföra köp av gods till ett definierat antal och sort.

II. Allmäna bestämmelser

1. Detta reglemente sätter reglerna för att använda internet affärens tjänster, tillgängliga på www.realbud.se.

2. Detta reglemente uppfyller definitionen av reglementet i art. 8 Lagen om elektorniska tjänster.

3. Iternet affären Realbud, tillgänglig på www.realbud.se, drivs av Hurtownia Materialow Budowlanych Realbud Sp. Z o.o., med säte ul. 1 maja32, 71-627, Szczecin,       VAT(NIP) 8510002864, REGON 810003320. Inskriven i Bolagsregistret (KRS XII wydzial SZCZECIN- CENTRUM) med. Nr: 0000140783

4. Detta reglemente bestämmer:

- reglerna kring registrering och användande av konto inom ramen av internet affären
- reglerna kring läggning av order elektroniskt inom ramen av internet affären
- reglerna kring försäljningsavtal med utnyttjande av tjänster inom ramen av internet affären

5. För att möjliggöra utnyttjande av tjänsterna, tillhandahållna av internet affären, krävs en nätverskuppkoppling och Browser.

6. För att möjliggöra utnyttjande av tjänsterna, tillhandahållna av internet affären, måste kunden i på egen hand få tillgång till dator med internet uppkoppling.

7. I enlighet med rådande lag, reserverar Realbud möjligheten till begränsning i tillhandahållande av internet affärens tjänster för personer som                                       ej fyllt 18år. Personen i fråga meddelas då detta av Realbud.

8. Detta reglemente är tillgängligt för kunden genom länk på intenet affärens portal www.realbud.se. Den är möjlig att ladda ned och skrivas ut.

III. Regler kring användning av Internet affärens tjänster

1. Registrering inom ramen för internetaffären är frivillig. Kunden kan lägga order utan att vara registrerad, dock efter att ha läst och accepterat reglementet.

2. Registreringen sker genom ifyllnad och acceptering av ett speciellt formulär, tillgängligt på internetaffärens portal. Kravet för att registrera sig är kunden                     accepterar reglementet samt fyller de uppgifter som anges i formuläret som krav. Realbud kan med omedelbar verkan fullt eller delvis stänga av kunden                   från internetaffärens tjänster om kundet brutit mot kraven i reglementet. Speciellt om:

- Fyllt i felaktiga, ej aktuella uppifter eller uppgifter som kan skada tredje part

- Genom sitt förfarande på internet affärens portal, kränkt andra personers rättigheter, framförallt andra kunders.

- agerat på sådant sätt att Realbud bedömer det vara olagligt, ej i överrenstämmelse med allmän internet användnings praxis eller på annat sätt kränker             Realbud.

3. Person som blivit avstängd från internet affärens tjänster kan inte omregistrera utan Realbunds samtycke.

4. Vi tar de åtgärder som krävs, både tekniskt som organisatoriskt, för att säkerställa att informationsflödet i internetaffären är stabilt och säkert samt                             att obehöriga inte får tillgång till information.

Kundens skyldigheter:

1. Ej framföra material som är olagligt eller stötande tex. Propagering av våld, kränkning av andra personers rättigheter.

2. Använda internet affärens portal på sådant sätt att dess drift inte störs. Särskilt genom utnyttjande av special programvara eller utrustning.

3. Ej framföra spam meddelanden.

4. Använda internet affärens tjänster på sådant sätt att andra kunder samt Realbud inte störs.

5. Använda internet affärens data för personligt bruk bara, ej överlåta information till obehöriga.

6. Använda internet affärens tjänster i enlighet med Polsk lag, i enlighet med reglementet samt i enlighet med allmän internet användning praxis.

IV. Förfarandet för ingående av försäljningsavtal

1. För att kunna ingå försäljningsavtal genom internet affären, måste man gå in på internet företagets hemsida www.realbud.se, välja den/de varor man vill                   köpa och följa anvisningarna på hemsidan.

2. Val av varor sker genom att man lägger till dem i korgen.

3. Först när beställningen bekräftas, är den slutgiltig. Innan dess kan man fortfarande redigera beställningen både vad gäller kundens uppgifter som valet av varor.     Följ anvisningarna på internet affärens portal.

4. När alla data nödvändiga för att genomföra beställningen är ifyllda, visas en summering upp. Summeringen innehåller bl a valda varor/tjänster, totalt pris samt       övriga kostnader.

5. För att kunna genomföra köpet är det nödvändigt att först: ha godkännt reglementet, fyllt i de kundens uppgifter som systemet märkt som krav samt tryckt               på knappen bekräftande läggning av order.

6. Informationen på internet affärens portal motsvarar en offert enl. Lagen (66 civil kodex). Lagd order av kund motsvarar en avsiktsförklaring                                           att ingå ett försäljningsavtal med Realbud, i enlighet med reglementet. Avtalet anses överrenskommet i den stund som ordern ankommer internet affärens               informationssytem, under förutsättning att den är i enlighet med reglementet. Efter genomförd order skickas det ett bekräftelsemail till kunden,                                   innehållande all nödvändig information.

7. Försäljningsavtalet är skrivet på Polska, dess innehåll är i enlighet med reglementet.

V. Leverans

1. Leverans sker i förstahand till inom Polen, dock kan vid förfrågan, leveransen även skickas till annat europeiskt land.

2. Leverans kan ske på följande sätt:

- Posten (Poczta Polska)

- Kurir

- Realbuds transport

- Spedition

3. Det finns även möjlighet att hämta beställda varor själv i våra varuhus:

- Realbud Sp. z o.o. ul. 1 Maja 32, 71-627 Szczecin, Polen

- Materiały Budowlane Realbud Sp. z o.o. ul. Fabryczna 6a, 85-741 Bydgoszcz, Polen

4. Kostnaden för transporten visas alltid vi orderläggningen, dess olika tillvägagångs sätt är beskrivna under fliken ”Transport kostnader”: Klicka här för att läsa.

5. Leveranstiden gäller from att ordern är lagd. Informationen om leveranstid är beskriven i fliken ”Leveransvillkor”.

6. Reglementet finns alltid tillgängligt för läsning, nerladdning eller utskrift. Se länken på huvud sidan av internet affärens portal.  Kunden får en bekräftelse                   på mail inkl. Summering, samt reglemente.  Efter inloggning kan även tidigare ordrar ses på portalen.

VI. Pris och betalningsvillkor

1. Alla varupriser är i Polska Zloty och inkluderar alla extra kostnader såsom VAT (angiven procentsats), tull samt eventuella andra tilläggskostnader.

2. Betalning kan ske via:

- banköverföring

- betalning vid emottagning

- betalning via PayU

- kreditkort

- avbetalningsplan via PayU

- kontant vid personlig emottagning på våra varuhus.

VII. Ångerrätt

I samband med att avtalen slutna mellan Realbud och dess kunde sker på distans, faller de under art. 27 av konsumenträttslagen. Detta innebär att kunden har full rätt att häva avtalet inom 14dagar kostnadsfritt (gäller ej kostnader enl. Art 33, art34 ust2 och art35 konsumenträttslagen) och utan skyldighet att ange anledning. För att häva avtalet måste Kunden meddela oss (Hurtownia Materialow Budowlanych Realbud Sp. z o.o., 1 Maja 32, 71-627 Szczecin, kontakt@realbud.se, Telefon: +48 530 710 580, Fax: +48 91 442 90 79) sitt beslut skriftligt (tex. Via post, faks eller mail). Det finns en mall för hävning av avtal på portalen men den är inte obligatorisk. Det räcker att vi får beslutet skickat till oss inom 14 dagar from. dagen då avtalet slutits.  Vi för då tillbaka alla erhållna betalningar inkl. Transportkostnader (bara billigaste formen av leveranssätt som offererats –har kunden valt dyrare kommer inte de extra kostnaderna att betalas tillbaka)  så fort som möjligt dock inom 14 dagar from vi erhållit informationen om hävning av avtalet. Återbetalningen är kostnadsfri och kommer att ske i samma form som originalbetalningen om inget annat överrenskommits. Vi kommer att återta varorna. Kunden blir debiterad för värdeminskningskostnader i samband med varans användning (vare sig det är på rätt eller fel sätt), dock inte för uppackning av varan. Kostnaderna beror på antalet varor, dess mått samt avståndet. Maxbeloppet  är 50000 PLN.

Rätten att häva avtalet gäller inte i följande fall:

- Avtal där varan är specialtillverkad för kunden (tex enligt kundens specifikation)

- Avtal där varan har kort bäst före datum

- Avtal där varan är förseglad av säkerhets eller hygieniska skäl och där ev. Brytning av förpackningen gör varan oreturbar

- Avtal där varan är av sådan karaktär att den oåterkallat ändrar sig. (tex. Blandas med andra varor) 

Hävning av avtal –mall

(Fyll i och skicka in –bara i de fall Du vill häva avtalet)

- Mottagare Hurtownia Materialow Budowlanych Realbud Sp. z o.o., 1 Maja 32, 71-627 Szczecin, kontakt@realbud.se, Telefon +48 530 710 580, Fax: +48 91 442 90 79

- Härmed informerar Jag/Vi(*) att Jag/Vi(*) vill häva avtalet om försäljning av följande varor(*)/avtalet om leverans av följande varor(*)/ avtalet om utförande                 Av följande tjänst/tjänster(*)

- Datum för avtalet/emottagningen(*)

- Kundens/kundernas(*) namn och efternamn

- Kundens/kundernas(*) adress

- Kundens/kundernas(*) underskrift (behövs bara om mallen skickas in i pappersformat)

- Datum

(*) Stryk det som inte används

 

VIII. Reklamationer av varor

1. Enligt Civil kodex (22[1]), är Realbud som säljande företag skyldigt att ge garanti för eventuella defekter (särskilt specificerat i Civilkodex  art. 556, 556[1-3].

2. Uppkommna reklamationer (lagstadgade eller härrörda från detta reglemente) skickas till: Hurtownia Materialow Budowlanych Realbud Sp. z o.o.,                               1 Maja 32, 71-627, Szczecin, kontakt@realbud.se. Realbud förbinder sig att inom 14 dagar undersöka varje reklamation, alternativt om detta inte skulle vara                möjligt att inom samma tid meddela kunden när reklamationen blir undersökt. Realbud producerar inte varorna och ger därför inte garanti för de sålda                    varorna. Producenten för varan kan ge garanti på själva varan på de villkor som står i varans garantikort. Konsumenten kan reklamera varan direkt hos                      auktoriserad service, om garantikortet medger detta. Adressen finns på garantikortet.

IX. Reklamation av internet tjänsten

1. Realbud strävar kontinuerligt att internet affären fungerar korrekt och förbinder sig att korrigera eventuellt uppkomna fel så fort man blir varsle dem.

2. Kunden är skyldig till att så fort som möjligt meddela Realbud om uppkomna fel eller avbrott i internet affärens fungerande.

3. Reklamationer över internet tjänsten skickas skriftligen till: Hurtownia Materialow Budowlanych Realbud Sp. z o.o., 1 Maja 32, 71-627, Szczecin,                                     kontakt@realbud.se.

4. Informationen som är nödvändig i reklamationen är: Namn, efternamn, korrespondans adress samt en beskrivning på vad som hänt och när.

5. Realbud förbinder sig att inom 14 dagar undersöka varje reklamation, alternativt om detta inte skulle vara möjligt att inom samma tid meddela kunden                     när reklamationen blir undersökt.

X. Sista klausulen

1. Eventualla tvister mellan Realbud och dess kunder vilka definierats som konsumenter enligt civil kodex (22[1]), sker i Den rätt som civilkodex anvisar.

2. Eventuella tvister mellan Realbud och dess kunder vilka inte definierats som konsumenter enligt civil kodex (22[1]), sker i den rätt som anvisas i samband                    med Realbud säte.

3. Konsumenten kan använda andra medel än rätten för att göra anspråk på sina krav. Till detta kan även unioniens ODR plattform användas.                                           Adress: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. I frågor ej reglerade i detta reglemente tillämpas Civil kodex, lagen om elektroniska tjänster samt andra relevanta bestämmelser enligt Polsk lag.